Zwroty

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 14 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 1 w szczególności:
    1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
    2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
  3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
  4. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta  konto bankowe niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
  5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Wymiany

WYMIANY wadliwych produktów
W przypadku gdy towar okaże się wadliwy, natychmiast po otrzymaniu zwrotu i rozpatrzeniu reklamacji nastąpi zamiana na inny niewadliwy produkt (jeśli będzie on dostępny), lub nastąpi zwrot należności za wadliwy produkt wraz z kosztami przesyłki. Do reklamowanego produktu należy dołączyć formularz zwrotu wraz z informacja o wadzie.
Wymiana na inny rozmiar ,kolor lub model
Wymiana na inny rozmiar kolor lub model jest bezpłatna, wystarczy odesłać produkt do nas wraz z informacją o wymianie ( model, kolor ,rozmiar). Aby usprawnić proces wymiany taka informację koniecznie proszę przesłać również mailem wraz z informacja na kiedy potrzebują Państwo wymienianego produktu.
 
Poniżej znajduje się formularz zwrotu do pobrania:
Ze względu na dobro klienta prosimy wysyłać zwroty  przesyłką monitorowaną np. (listem poleconym) na adres sklepu podany w formularzu zwrotu ( Uwaga!!! list zwykły nie jest monitorowany,a  w przypadku jego zagubienia nie jest możliwa rekompensata ).
ADRES ODSYŁKI ZWROTU TOWARU : ul. Leśna 14 , 75-648 Koszalin