Polityka prywatności.


1. Administratorem danych osobowych jest www.lejdi.sklep.Anna Kędzia

2. Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

3. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.Korzystanie z Usług wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych.

4. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

5. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych:

 • 5.1 Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika.
 • 5.2 Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub procedury zakupu mającej na celu umożliwienie skorzystanie z Usług.
 • 5.3 Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

6. Informacja handlowa ( newslettery, akcje promocyjne )

 • 6.1 Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług  pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie.
 • 6.2 Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 • 6.3 Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia Usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Serwisie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę.

7. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu.

 • 7.1 Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera.
 • 7.2 Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.
 • 7.3 Administrator wykorzystuje powyższe informacje  wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług.
 • 7.4 Administrator stosuje pliki typu cookie . Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.Więcej informacji w zakładce o Cookies.

8. Administrator nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim .

9. Prawa Użytkownika.

 • 9.1 Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 • 9.2 W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych jeśli jest zarejestrowanym uzytkownikiem.
 • 9.3 Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 • 9.4 Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulaminu Serwisu lub jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.